Ekoid


Witamy na stronie EKOID

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie:

  • geologia
  • hydrogeologia
  • ochrona powierzchni ziemi
  • gospodarka odpadami
  • ochrony powietrza
  • ochrona przed hałasem
  • gospodarka wodno - sciekowa

 

EKOID 40-236 Katowice, al. Roździeńskiego 188
Tel.: 0 32 255 28 23
Tel. 2: 032 3533214
Fax: +48 32 255 28 23
e-mail:ekoid@ekoid.pl


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu geodezyjnego

Beneficjent: EKOID Majewska - Durjasz Iwona
Wartość całkowita projektu: 341 600,00 PLN

Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 -2013: 168 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl